Dotacje Unijne - w trakcie realizacji

7.
motyw
W dniu 03.09.2013 nasza firma podpisała umowę z Polską Agencją Przedsiębiorczości. Spółka LASER-MET Sp. z o.o. realizuje projekt . „Wdrożenie do produkcji wynalazku „Moduł ogrodzenia z funkcją bariery przeciwpowodziowej”” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pilotażu Wsparcia na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
W ramach projektu będziemy realizować, budowę hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz zakup następujących maszyn :
- wykrawarka laserowa
- wycinarka wodna
- maszyna pomiarowa
- szlifierka do gratowania wyrobów.

Całkowity koszt realizacji projektu:.. 10 332 000,00 PLN.
Koszty kwalifikowane projektu:…......8 400 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR: …..4 200 000,00 PLN.6.
motyw
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Etap II – Wdrożenie planu rozwoju eksportu
Tytuł projektu: "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu spółki Laser-met"

Kwota dofinansowania - 119 750 PLN
Dotacje Unijne - zrealizowane

5.
motyw
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 6 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Etap 1 – Przygotowanie Planu rozwoju eksportu
Tytuł projektu: "Plan rozwoju eksportu jako podstawa wejścia na rynek zagraniczny"

Działania: - wydatki na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu Kwota dofinansowania - 10 000 PLN
Wartość projektu 12 500 PLN
Okres realizacji projektu 01.04.2011 - 30.09.2011

4.
motyw
Spółka Laser-Met otrzymała wsparcie Unii Europejskiej
na zakup prasy hydraulicznej produkcji LVD
w ramach projektu nr SPOWKP/2.2.1/1/14/419

Wartość projektu 1.050.000,00 PLN

Wielkość wsparcia ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 630.000,00 PLN
Okres realizacji projektu 20.06.2007 – 28.02.2009

UNIA EUROPEJSKA
Zakup prasy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
motyw

3. Program PHARE 2003 Regionalny Program Wsparcia dla MSP "Program rozwoju przedsiębiorstw".
Tytuł projektu: "Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla wdrażanych inwestycji związanych ze strategią przedsiębiorstwa"
Działania:
- wykonanie dokumentacji technicznej kotłowni węglowej
- opracowanie operatu zanieczyszczenia powietrza dla planowanej kotłowni węglowej
- wykonanie dokumentacji technicznej pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych w części hali produkcyjnej
- wykonanie dokumentacji technicznej biurowca przy hali produkcyjnej
Kwota dotacji - 4.997,92 EUR
Wartość projektu 10.158,37 EUR
Okres realizacji projektu 29.06.2006 - 31.08.2006

2. Program PHARE 2003 Wsparcie Konkurencyjności polskich przedsiębiorstw - inwestycje w technologie i innowacje. Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie. Fundusz dotacji inwestycyjnych.
Tytuł projektu "Zastosowanie i wykorzystanie nowoczesnej technologii oraz wdrażanie i komercjalizacja produktu innowacyjnego polegającego na uruchomieniu nowej technologii produkcji"
Zakupione urządzenia:
- suwnica jednodźwigarowa natorowa elektryczna z wciągnikiem linowym 3,2t
- zestawy komputerowe (stacja robocza, monitor, klawiatura, mysz) - 4 sztuki
- drukarka do papieru A3
- drukarka atramentowa
- drukarko-kopiarko-skaner
- program antywirusowy - 4sztuki
- program AutoCAD - 5 sztuk.
Kwota dotacji - 17.669,89 EUR
Wartość projektu 35.653,83 EUR
Okres realizacji projektu 24.11.2005 - 31.01.2006

motyw

Informacje o dotacjach z Unii Europejskiej: http://www.parp.gov.pl/, www.konkurencyjnosc.gov.pl
1. Sektorowy program operacyjny "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006", działanie 2.1 "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez doradztwo" Tytuł projektu: "Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością"
Kwota dotacji - 7.000,00 PLN
Wartość projektu 31.721,00 PLN
Okres realizacji projektu 09.11.2005 - 30.04.2006

Naszą rzetelność i konsekwencję w realizacji poltyki jakości potwierdził przeprowadzony w marcu 2006 audyt, po którym jednostka certyfikująca Dekra Intertek Cerification przyznała zakładowi certyfikat zgodności z międzynarodową normą ISO-9001:2000.

motyw
O firmie Kontakt Kariera Dotacje unijne Zapytania ofertowe Polityka cookies vka

Firma Laser-Met w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 -2013, oraz w oparciu o umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wdrożyła do produkcji "Moduły ogrodzeniowe z funkcją bariery przeciwpowodziowej". Powyższą ofertę kierujemy do firm i osób prywatnych posiadających nieruchomości na terenach zagrożonych potencjalnymi podtopieniami i powodziami. Ze względu na uniwersalność i modułowość zabudów nasz produkt może uchronić Państwa przed nieprzewidzianymi skutkami powodziowymi. Szczegółowe informacji uzyskają Państwo w naszym dziale Marketingu jak też mogą zapoznać się osobiście w naszej firmie.

laser-met@laser-met.com.pl mapa strony LASER-MET Sp. z o.o.
09-400 Płock ul. Kostrogaj 1